Uncategorized

(chep game ) NPH đã vội ẩn ý tới GTA 7

Chưa có quá nhiều thông tin về GTA 6, nhưng Rockstar đã vội vàng nhắc tới GTA 7 trong thông báo mới nhất của mình. javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(2014703);}else{parent.admSspPageRg.draw(2014703);} Trong rất nhiều năm,…Continue reading(chep game ) NPH đã vội ẩn ý tới GTA 7