128GB một thanh RAM, với dung lượng như thế này thì bạn có thể bật cùng lúc vài game nặng mà chẳng sợ gì cả! – muaocung.com

Về cơ bản thì những chiếc bo mạch chủ chơi game bình thường của bạn không hỗ trợ thanh RAM này, đơn giản vì công nghệ chưa cho phép mà các hãng cũng chẳng làm ra những hệ thống RAM khủng như server làm gì thừa…

Read More