Tìm hiểu về Dead Space 4

Một loạt thông tin mới vừa được tiết lộ về Dead Space 4, tựa game mà nhà phát triển Visceral Games rất muốn làm nhưng buộc đã phải bỏ dở vài năm trước đây. Ông Ben Wanat, cựu giám đốc sáng…

Read More

Cốt Truyện Dragon Age

Thế giới của game Dragon Age vô cùng rộng lớn và để tìm hiểu toàn bộ lịch sử và diễn biến của nó, chúng ta sẽ bắt đầu bằng dòng thời gian lịch sử của nó. Sau nhiều thời gian…

Read More