What is HENkaku Ensō?

HENkaku Ensō is like an untethered jailbreak for your PSVita. This means that you don’t have to reapply taiHEN/HENkaku every time you reboot your PSVita. This is very useful for HENkaku users as it saves you time from installing the…

Read More

Ghost Recon Wildlands

Trung hòa gần như hoàn hảo giữa ba khía cạnh, gameplay, cốt truyện và đồ họa, Ghost Recon Wildlands là một trong số những món ăn rất lạ mà bạn có thể chưa từng thử qua. Trong số những tựa…

Read More