Top 10 game có đồ hoạ tuyệt đẹp | psncardus.com

2015 Win: The Order 1886

[IMG]

Top 10 Best Graphics 2016

[IMG]

10: The Witcher 3
9: The Last Guardian
8: The Division
7: Rachet & Clank Remake
6: Final Fantasy XV
5:Quantum Break
4: Gear of War 4
3: Doom
2: Battlefield 1
1: Uncharted 4

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *