Chép game psvita

  Hiện tại máy game PS Vita 1000 và 2000 đã hack / bẻ khóa được với  firmware dưới  3.61, bạn không bắt buộc phải mua đĩa game gốc mà có thể cài game vào máy PS Vita. Bắt nhịp…

Read More

Chép game psvita

Hiện tại máy game PS Vita 1000 và 2000 đã hack / bẻ khóa được với  firmware dưới  3.61, bạn không bắt buộc phải mua đĩa game gốc mà có thể cài game vào máy PS Vita. Bắt nhịp theo…

Read More