SALE trên xbox one từ ngày 2/5 tới 8/5

Xbox One:

Game Price % Off Price History
Clouds & Sheep 2 USD 5.00 50% Price History
Dead Rising USD 10.00 50% Price History
Dead Rising 2 USD 11.99 40% Price History
Dead Rising 2 Off The Record USD 10.00 50% Price History
Dead Rising Triple Bundle Pack USD 29.75 50% Price History
Devil May Cry 4 Special Edition USD 12.50 50% Price History
DmC Devil May Cry: Definitive Edition USD 9.90 67% Price History
DMC4SE Demon Hunter Bundle USD 18.00 50% Price History
Dynamite Fishing – World Games USD 2.50 50% Price History
Lego Star Wars: The Force Awakens Season Pass USD 6.99 30% Price History
Mega Man Legacy Collection USD 6.00 60% Price History
Resident Evil USD 10.00 50% Price History
Resident Evil 0 USD 11.99 40% Price History
Resident Evil 4 USD 10.00 50% Price History
Resident Evil 5 USD 10.00 50% Price History
Resident Evil 6 USD 10.00 50% Price History
Resident Evil 7 Biohazard USD 38.99 35% Price History
Resident Evil 7 Biohazard Deluxe Edition USD 67.49 25% Price History
Resident Evil Complete Costume Pack USD 5.00 50% Price History
Resident Evil Revelations 2 – Costume Pack USD 5.00 50% Price History
Resident Evil Revelations 2 – Season Pass USD 8.00 60% Price History
Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition USD 12.00 60% Price History
Resident Evil: Deluxe Origins Bundle USD 20.00 50% Price History
Star Wars Battlefront Ultimate Edition USD 20.00 50% Price History
Star Wars Pinball Season 1 Bundle USD 15.00 50% Price History
Star Wars Pinball: Balance Of The Force Pack USD 5.00 50% Price History
Star Wars Pinball: Heroes Within Pack USD 5.00 50% Price History
Star Wars Pinball: Rogue One USD 2.00 50% Price History
Star Wars Pinball: Star Wars Rebels USD 1.50 50% Price History
Star Wars Pinball: The Force Awakens Pack USD 2.50 50% Price History
Star Wars Pinball Pack USD 5.00 50% Price History
Strider USD 3.75 75% Price History
Super Party Sports: Football USD 2.50 50% Price History
Teslagrad USD 7.50 50% Price History
The Flame in the Flood USD 10.00 50% Price History
Ultimate Marvel vs Capcom 3 USD 14.99 45% Price History

Xbox 360:

Game Price % Off Price History BC
Asura’s Wrath USD 4.99 75% Price History No
Bionic Commando USD 2.99 80% Price History No
Bionic Commando: Rearmed USD 2.49 75% Price History No
Bionic Commando Rearmed 2 USD 2.99 80% Price History Yes
Darkstalkers Resurrection USD 3.74 75% Price History No
Dark Void USD 7.49 50% Price History Yes
Dead Rising USD 6.59 67% Price History No
Dead Rising 2 USD 6.59 67% Price History No
Dead Rising 2 Off The Record USD 6.59 67% Price History No
Dead Rising 2: Case West USD 6.99 30% Price History Yes
Dead Rising 2: Case Zero USD 3.49 30% Price History Yes
Devil May Cry HD Collection USD 4.99 75% Price History No
Dungeons & Dragons: Chronicles Of Mystara USD 4.94 67% Price History Yes
Final Fight: Double Impact USD 2.49 75% Price History Yes
Flock! USD 4.94 67% Price History Yes
Lost Planet 2 USD 3.99 80% Price History No
Lost Planet Colonies USD 3.99 60% Price History No
Lost Planet 3 USD 3.99 80% Price History No
Puzzle Fighter HD USD 3.29 67% Price History No
Remember Me USD 4.99 75% Price History No
Resident Evil USD 9.99 50% Price History No
Resident Evil 0 USD 9.99 50% Price History No
Resident Evil 4 USD 7.99 60% Price History No
Resident Evil 5 USD 6.99 65% Price History No
Resident Evil 6 USD 6.99 65% Price History No
Resident Evil Code: Veronica X USD 4.99 75% Price History No
Resident Evil Complete Costumes Pack USD 3.99 60% Price History No
Resident Evil Operation Raccoon City USD 4.99 75% Price History No
Resident Evil Revelations 2 – Season Pass USD 9.99 50% Price History No
Star Wars: The Force Unleashed USD 4.99 75% Price History Yes
Street Fighter X Tekken USD 3.99 80% Price History No
Strider USD 3.74 75% Price History No
Super Street Fighter II Turbo HD Remix USD 3.74 75% Price History No
Super Streetfighter IV Arcade Edition USD 14.99 50% Price History No
Untold Stories Bundle USD 4.79 60% Price History No

Xbox One:

Game Price % Off Price History
Aqua Kitty Udx: Xbox One Ultra Edition USD 6.02 33% Price History
Eventide: Slavic Fable USD 6.99 30% Price History
Forza Horizon 2: Storm Island USD 5.00 75% Price History
Forza Horizon 3 and Forza Motorsport 6 Bundle USD 54.99 45% Price History
Forza Motorsport 5: Racing GOTY Edition USD 10.00 75% Price History
Forza Motorsport 6 Platinum Edition Bundle USD 50.00 60% Price History
Kona USD 14.99 25% Price History
Lovers In A Dangerous Spacetime USD 4.95 67% Price History
Mount & Blade: Warband USD 10.00 50% Price History
Prototype USD 15.00 50% Price History
Prototype 2 USD 20.00 50% Price History
Shred It! USD 5.00 50% Price History
Skylanders Superchargers Portal Owner’s Pack USD 20.00 60% Price History
The Witness USD 20.00 50% Price History
WWE 2K17 USD 30.00 50% Price History
WWE 2K17 Digital Deluxe USD 45.00 50% Price History
WWE 2K17 Season Pass USD 17.99 40% Price History
Zenith USD 14.99 25% Price History

Xbox 360:

Game Price % Off Price History BC
Bloodrayne: Betrayal USD 3.29 67% Price History Yes
Double Dragon Neon USD 3.29 67% Price History Yes
GHP2 USD 4.94 67% Price History No
Lego Star Wars III: The Clone Wars USD 4.99 75% Price History No
Monaco: What’s Yours Is Mine USD 4.94 67% Price History Yes
Prototype USD 9.99 50% Price History No
Prototype 2 USD 14.99 50% Price History No
Skylanders Superchargers Portal Owner’s Pack USD 11.99 70% Price History No
Slender: The Arrival USD 3.29 67% Price History No
Star Wars Pinball (Full) USD 4.99 50% Price History No
Star Wars Pinball: Balance Of The Force USD 4.99 50% Price History No
Star Wars Pinball: Rogue One USD 1.99 50% Price History No
Star Wars: The Force Unleashed USD 4.99 75% Price History Yes
Star Wars: The Force Unleashed Hoth Mission Pack USD 2.29 77% Price History Yes
Star Wars: The Force Unleashed Jedi Temple Mission Pack USD 2.29 77% Price History Yes
Star Wars: The Force Unleashed Tatooine Mission Pack USD 2.29 77% Price History Yes
SWTCW: Republic Heroes USD 4.99 75% Price History No
Tales From Space: Mutant Blobs Attack USD 2.63 67% Price History Yes
WWE 2K17 USD 29.99 50% Price History No

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *