PS Plus: Free Games tháng 12 2016 | psncardus.com

 

Full Lineup

  • Invisible, Inc., PS4
  • Stories: Path of Destinies, PS4
  • Hyper Void, PS3
  • Tiny Troopers Joint Ops, PS3 (Cross buy on PS4 and Vita)
  • Color Guardians, PS Vita (Cross buy on PS4)
  • VVVVVV, PS Vita

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *