Hướng dẫn mua snack Gta v online

Snack trong gta v onine có tác dụng , không phục máu

Cách mua : Kiếm biểu tượng trên hình và tới đó .

Mua tất cả snack

Với PS4 Cách dùng snack . Giữ nguyên trong 3s nút touch pad –> Hiện lên menu –> chọn inventory –> snack

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *