Giảm giá với tài khoản Gold (12/13 – 12/19) trên Xbox Store

Xbox One:

Game Price % Off Price History
Battle Worlds: Kronos USD 8.00 60% Price History
Divinity: Original Sin – Enhanced Edition USD 15.00 75% Price History
Dogos USD 8.03 33% Price History
Dying Light: The Following – Enhanced Edition USD 23.99 40% Price History
Farming Simulator 15 USD 13.20 67% Price History
Letter Quest: Grimm’s Journey / Three Fourths Home Extended Edition USD 7.50 50% Price History
Mortal Kombat XL USD 20.00 50% Price History
Octodad: Dadliest Catch USD 3.75 75% Price History
Prominence Poker – Boss Of All Bosses Bundle USD 59.99 40% Price History
Saturday Morning RPG USD 7.99 20% Price History
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants In Manhattan USD 20.00 60% Price History
The Amazing Spider-Man 2 USD 19.80 67% Price History
Transformers: Fall Of Cybertron USD 29.99 40% Price History

Xbox 360:

Game Price % Off Price History BC
Alien Rage USD 2.99 80% Price History No
Dogfight 1942 USD 1.99 80% Price History No
Enemy Front USD 7.99 75% Price History No
Farming Simulator 15 USD 9.89 67% Price History No
Spider-Man: Dimensions USD 9.99 50% Price History No
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants In Manhattan USD 14.79 63% Price History No
Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows USD 4.94 67% Price History No
The Amazing Spider-Man USD 9.89 67% Price History No
The Amazing Spider-Man 2 USD 11.99 70% Price History No
Transformers: Fall Of Cybertron USD 14.99 50% Price History No

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *