Deals With Gold (5/9 – 5/15) trên Xbox Store

Xbox One:

Game Price % Off Price History
Action News Heroes USD 4.68 33% Price History
Claire: Extended Cut USD 6.00 60% Price History
Earthlock Hero Outfit Pack USD 1.50 50% Price History
Earthlock: Festival Of Magic USD 9.90 67% Price History
Ginger: Beyond The Crystal USD 10.00 50% Price History
Ghostbusters USD 16.50 67% Price History
Instant Indie Hits USD 20.00 80% Price History
Mass Effect: Andromeda USD 38.99 35% Price History
MX Nitro USD 14.99 25% Price History
Rory McIlroy PGA Tour USD 9.90 67% Price History
Saints Row IV: Re-Elected USD 5.00 75% Price History
Saints Row IV: Re-Elected & Gat Out Of Hell USD 7.50 75% Price History
Saints Row Metro Double Pack USD 11.00 80% Price History
Saints Row: Gat Out Of Hell USD 3.75 75% Price History
Tom Clancy’s The Division USD 20.00 60% Price History
Tom Clancy’s The Division Gold Edition USD 36.00 60% Price History

Xbox 360:

Game Price % Off Price History BC
Dungeon Defenders USD 3.74 75% Price History No
Saints Row USD 2.49 75% Price History No
Saints Row 2 USD 2.49 75% Price History No
Saints Row IV USD 8.74 75% Price History Yes
Saints Row: Gat Out Of Hell USD 3.74 75% Price History No
Saints Row: The Third USD 3.74 75% Price History No
Sanctum 2 USD 2.99 80% Price History No

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *