Deals With Gold (5/30 – 6/5) Via Xbox Store

Xbox One:

Game Price % Off Price History
Alien: Isolation USD 12.00 60% Price History
Alien: Isolation – The Collection USD 16.00 60% Price History
Alien: Isolation Season Pass USD 12.00 60% Price History
BioShock: The Collection USD 30.00 50% Price History
Blackwood Crossing USD 10.39 35% Price History
Borderlands: The Handsome Collection USD 19.80 67% Price History
Bridge Constructor Stunts USD 5.99 40% Price History
Coffin Dodgers USD 4.80 60% Price History
Dark Arcana: The Carnival USD 6.99 30% Price History
Divinity: Original Sin – Enhanced Edition USD 16.00 60% Price History
Inside My Radio USD 7.50 50% Price History
Mordheim: City of the Damned USD 16.00 60% Price History
NHL 17 USD 10.00 75% Price History
Soul Axiom USD 5.00 60% Price History
Styx: Master of Shadows USD 7.50 75% Price History
The Final Station USD 7.50 50% Price History
The Long Dark USD 8.00 60% Price History
The Technomancer USD 16.00 60% Price History
Thimbleweed Park USD 14.99 25% Price History
Trulon: The Shadow Engine USD 10.00 50% Price History
UFC 2 USD 10.00 75% Price History
UFC 2 Deluxe Edition USD 12.50 75% Price History

Xbox 360:

Game Price % Off Price History BC
Alien: Isolation USD 9.99 80% Price History No
Aliens: Colonial Marines USD 7.99 60% Price History No
Farming Simulator 15 USD 9.89 67% Price History No
Grand Theft Auto V USD 19.99 50% Price History No
SplinterCellConviction USD 6.59 67% Price History No
TC’s GRAW 2 USD 6.59 67% Price History No
Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier USD 6.59 67% Price History No
Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter USD 6.59 67% Price History No

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *