Deals With Gold (4/4 – 4/10) trên Xbox Store

Xbox One:

Game Price % Off Price History
Deadpool USD 20.00 60% Price History
Guacamelee! Super Turbo Championship Edition USD 3.75 75% Price History
Heart&Slash USD 13.39 33% Price History
Homefront: The Revolution USD 15.00 70% Price History
Homefront: The Revolution ‘Freedom Fighter’ Bundle USD 17.50 75% Price History
Homefront: The Revolution Expansion Pass USD 16.74 33% Price History
Mekazoo USD 13.39 33% Price History
Plants Vs. Zombies Garden Warfare 2 USD 16.00 60% Price History
Plants Vs. Zombies Garden Warfare 2: Deluxe Edition USD 20.00 60% Price History
Plants Vs. Zombies Garden Warfare 2: 630,000 Epic Coins Pack USD 16.99 15% Price History
Plants Vs. Zombies Garden Warfare 2: 1,500,000 Mega Coins Pack USD 33.74 25% Price History
Plants Vs. Zombies Garden Warfare 2: 2,500,000 Humongous Coins Pack USD 43.54 33% Price History
Pool Nation FX USD 7.00 50% Price History
Rory McIlroy PGA Tour USD 9.90 67% Price History
Toy Odyssey USD 10.04 33% Price History
UFC 2 USD 16.00 60% Price History
UFC 2 Deluxe Edition USD 20.00 60% Price History

Xbox 360:

Game Price % Off Price History BC
Arcania USD 1.99 90% Price History No
Black Knight Sword USD 2.49 75% Price History No
Conan USD 2.99 85% Price History No
Dah! Path Of The Furon USD 1.99 90% Price History No
De Blob 2 USD 2.99 85% Price History Yes
Deadpool USD 14.79 63% Price History No
Fantastic Pets USD 1.99 90% Price History No
Giana Sisters: Twisted Dreams USD 3.74 75% Price History No
Sid Meier’s Civilization Revolution USD 8.99 70% Price History No
The Splatters USD 4.99 50% Price History Yes
Worms Revolution USD 2.49 75% Price History No
Worms: Ultimate Mayhem USD 2.49 75% Price History No

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *