Deals with Gold (12/20 – 12/26) trên Xbox Store

Xbox One:

Game Price % Off Price History
Battle Island – City Of Gems (1200) USD 6.99 30% Price History
Battle Island – Case Of Gold (3250) USD 17.49 30% Price History
Blood Bowl 2 USD 12.50 75% Price History
Darksiders II Deathinitive Edition USD 7.50 75% Price History
Destiny: The Taken King USD 11.99 40% Price History
Fragments Of Him USD 5.00 50% Price History
Metro Redux Bundle USD 6.00 80% Price History
MX vs ATV Supercross Encore USD 15.00 50% Price History
Never Alone Arctic Collection USD 3.80 80% Price History
Resident Evil 4 USD 10.00 50% Price History
Resident Evil 5 USD 10.00 50% Price History
Resident Evil 6 USD 10.00 50% Price History
Slain: Back From Hell USD 7.50 50% Price History
The Escapists DLC Bundle USD 3.30 67% Price History
The Technomancer USD 15.00 75% Price History

Xbox 360:

Game Price % Off Price History BC
Darksiders II USD 3.99 80% Price History No
Darksiders II – Argul’s Tomb USD 1.74 75% Price History No
Darksiders II – Death Rides Pack USD 1.74 75% Price History No
Darksiders II – Season Pass USD 4.24 75% Price History No
Lost Planet 3 USD 4.99 75% Price History No
Remember Me USD 5.99 70% Price History No
Resident Evil 4 USD 7.99 60% Price History No
Street Fighter X Tekken USD 3.99 80% Price History No
Strider USD 3.74 75% Price History No
Super Streetfighter IV Arcade Edition USD 11.99 60% Price History No

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *