0987929209 89 Hoàng Quốc Việt Quận 7

CHÉP GAME XBOX 360  (Chepgamexbox360.com) chuyên chép game cho xbox 360 JTAG – LT3 – XK3Y

 KIỂM TRA ĐỜI MÁY 

1, DỊCH VỤ TẢI GAME KHI Ở XA

Giá : 5k / 1 game

2, Chép game HDD trong

Giá : 14k /1 game

tối thiểu 7 game

3, Chép game HDD ngoài

Giá : 8k /1 game

tối thiểu 10 game

 Chép Full 2TB = 480K

    Chép Full 1,5TB = 450K

 Chép Full 1TB = 390K

     Chép Full 500GB = 350K