0987929209 89 Hoàng Quốc Việt Quận 7

Bully 2 sắp ra mắt

Một tài khoản Twitter có tên Bully2Info đã đăng tải một loạt những hình ảnh được cho là concept art của Bully 2, hậu bản của tựa game siêu độc đáo mà Rockstar từng tạo ra Rockstar Vancouver là một…

Read More

Nintendo Switch hack fw 3.0

Yesterday, Nintendo released Firmware 3.0 for the Nintendo Switch. However Team ReSwitched, the hacker collective behind PegaSwitch, announced that they have undisclosed bugs that make their hacking tool compatible with the latest Switch firmware 3.0. What is PegaSwitch? PegaSwitch is…

Read More