50 game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Có cả tá cách để bạn lập ra một danh sách những video game xuất sắc nhất mọi thời đại. Bạn có thể chỉ nhìn vào những sản phẩm cổ điển ví như “Super Mario Bros.”, bạn có thể dựa vào tầm ảnh hưởng của nó với cả lĩnh vực này, hoặc doanh số bán hàng cao nhất. Hoặc dễ hơn là bạn có thể lập một danh sách theo cảm nhận cá nhân, bởi suy cho cùng đó là danh sách của bạn mà.

Nhưng ở phía dưới đây, ta sẽ nhìn vào một danh sách có đôi chút tính toán và “khoa học” hơn một chút dựa theo điểm số tổng hợp đánh giá chuyên môn từ Metacritic. Trong khi không ít cái tên phía dưới có tồn tại nhiều phiên bản cho đủ nền tảng khác nhau, ta sẽ chỉ tính phiên bản có điểm số cao nhất mà thôi để tiết kiệm chỗ cho cả các tựa game khác nữa.

Sau đây là danh sách top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại theo điểm số chuyên môn của Metacritic:

(Lưu ý: Vị trí thứ tự các game chỉ tính bằng điểm số nhà phê bình chứ không tính điểm số người sử dụng thông thường)

50. Call of Duty 4: Modern Warfare

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 94/100
Điểm số người sử dụng: 8.4/10

49. Devil May Cry

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 94/10
Điểm số người sử dụng: 8.6/10

48. Tony Hawk’s Pro Skater 4

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 94/100
Điểm số người sử dụng: 8.5/10

47. Call of Duty: Modern Warfare 2

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 94/100
Điểm số người sử dụng: 6.3/10

46. Final Fantasy IX

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 94/100
Điểm số người sử dụng: 8.9/10

45. BioShock Infinite

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 94/100
Điểm số người sử dụng: 8.5/10

44. World of Goo

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 94/100
Điểm số người sử dụng: 8.8/10

43. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 7.3/10

42. Portal 2

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 8.4/10

41. Madden NFL 2003

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 7.7/10

40. The Last of Us

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 9.1/10

39. The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 9.2/10

38. The Legend of Zelda: A Link to the Past

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 9.1/10

37. Halo 2

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 8.2/10

36. Gran Turismo 3: A-Spec

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 8.5/10

35. Red Dead Redemption

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 8.9/10

34. The Legend of Zelda Collector’s Edition

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 9.0/10

33. LittleBigPlanet

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 6.8/10

32. Grand Theft Auto: Vice City

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 8.7/10

31. Grand Theft Auto: San Andreas

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 9.0/10

30. Baldur’s Gate II: Shadows of Amn

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 95/100
Điểm số người sử dụng: 9.2/10

29. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 8.7/10

28. Gran Turismo

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 8.8/10

27. The Legend of Zelda: The Wind Waker

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 8.9/10

26. Half-Life

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 9.0/10

25. The Elder Scrolls V: Skyrim

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 8.4/10

24. The Legend of Zelda: Twilight Princess

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 9.1/10

23. Mass Effect 2

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 8.9/10

22. Tekken 3

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 9.1/10

21. Batman: Arkham City

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 8.6/10

20. The Orange Box

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 9.3/10

19. Resident Evil 4

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 8.9/10

18. Uncharted 2: Among Thieves

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 8.8/10

17. GoldenEye 007

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 9.1/10

16. BioShock

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 8.5/10

15. Half-Life 2

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 96/100
Điểm số người sử dụng: 9.1/10

14. NFL 2k1

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 97/100
Điểm số người sử dụng: 6.0/10

13. Halo: Combat Evolved

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 97/100
Điểm số người sử dụng: 8.6/10

12. Grand Theft Auto III

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 97/100
Điểm số người sử dụng: 8.5/10

11. Metroid Prime

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 97/100
Điểm số người sử dụng: 9.3/10

10. Perfect Dark

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 97/100
Điểm số người sử dụng: 8.9/10

9. Tony Hawk’s Pro Skater 3

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 97/100
Điểm số người sử dụng: 7.4/10

8. Grand Theft Auto V

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 97/100
Điểm số người sử dụng: 8.2/10

7. Super Mario Galaxy 2

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 97/100
Điểm số người sử dụng: 9.1/10

6. Super Mario Galaxy

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 97/100
Điểm số người sử dụng: 9.0/10

5. Soulcalibur

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 98/100
Điểm số người sử dụng: 8.8/10

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 98/100
Điểm số người sử dụng: 7.6/10

3. Grand Theft Auto IV

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 98/100
Điểm số người sử dụng: 7.9/10

2. Tony Hawk’s Pro Skater 2

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 98/100
Điểm số người sử dụng: 6.7/10

1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Top 50 video game xuất sắc nhất mọi thời đại, dựa theo điểm số Metacritic

Điểm số nhà phê bình: 99/100
Điểm số người sử dụng: 9.1/10

Theo BusinessInsider

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *