Bullet Soul review game

Đầy thử thách nhưng lại đơn giản, dễ nắm bắt Là một trò chơi bắn phi thuyền với phong cách chơi không đổi từ thời “khai sinh lập địa” cho đến nay, Bullet Soul tất nhiên vẫn giữ phần hồn đó…

Read More